page-b
  • Three phase electronic energy meter(carrier, lora, gprs)

    Trójfazowy elektroniczny licznik energii (Carrier, Lora, GPRS)

    Trójfazowy czteroprzewodowy / trójfazowy trójprzewodowy licznik energii przyjmuje wielkoskalowy układ scalony i wykorzystuje precyzyjny układ pomiaru energii. Zdolność komunikacyjna i niezawodność modułu nośnego również osiągnęły stopień szerokiego praktycznego zastosowania. Przyjmuje technologię cyfrowego przetwarzania próbkowania i proces SMT oraz jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z rzeczywistym zużyciem energii przez użytkowników przemysłowych.